Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 'ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ'

Περιγραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 'ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ'

EK, 2015

Περιγραφή

 

 

«ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΑ ΠΟΛΗ» ∙ Αρχαιολογικό θεματικό μουσείο για την πόλη του Πειραιά

 

Το μουσείο, εσωστρεφές και αυτοδύναμο «εγκυμονείται» στο εσωτερικό της μάζας του εδάφους. Δημιουργεί το νέο επίπεδο της πόλης που συνδιαλέγεται άμεσα τόσο με τον αρχαιολογικό χώρο όσο και με την ακτή που μετατρέπεται σε φορέα πολιτιστικών χρήσεων. Το επίπεδο αυτό σημειακά σπάει και αναδιπλώνει προς τα έγκατα της σύνθεσης, φέρνοντας σε επικοινωνία τα δύο επίπεδα, δηλαδή του μουσείου και της πόλης. Πάνω από το έδαφος που αναδιαμορφώνεται, αιωρείται ως καθαρός πρισματικός όγκος που συνομιλεί με τα υπόλοιπα σημεία αναφοράς του Πειραιά.
Το μουσείο συγκροτείται πάνω σε αρθρώνεται πάνω μία βασική συνθετική γραμμή, που αποτελεί και την πορεία του επισκέπτη. Ξεκινά από το επίπεδο της πλατείας και χαράσσεται κατά μήκος του κεκλιμένου τοιχίου, το οποίο διαπερνά τη μάζα του νέου εδάφους και οργανώνει τη σύνθεση. Η χειρονομία αυτή δημιουργεί το φουαγιέ και τους χώρους εξυπηρέτησης των επισκεπτών, μία συνθετική «σφήνα» που ενεργοποιεί το μουσείο.
Στην απόληξη του εισαγωγικού αυτού χώρου, συναντάται η έναρξη της εσωτερικής σπειροειδούς πορείας, κατά μήκος της οποίας διατάσσονται οι πέντε θεματικές ενότητες της μουσειολογικής μελέτης. Η πορεία καταλήγει στον πυρήνα της δομής του κτιρίου, στην κεντρική κλίμακα που ενώνει το επίπεδο του μουσείου με το επίπεδο της πόλης.