Γιαννης Γιαννουτσος
Αρχιτέκτων ΕΜΠ • Εικαστικός ΑΣΚΤ

FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CONSTRUCTED ENVIRONMENT - 'DYNAMIC STRUCTURES'. LISBON, PORTUGAL, 2013

Περιγραφή

FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CONSTRUCTED ENVIRONMENT - 'DYNAMIC STRUCTURES'. LISBON, PORTUGAL, 2013

Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal 2013

 

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. Από την έννοια στον πραγματικό χώρο

 

Η εργασία αφορά στη δημιουργία γλυπτών μεγάλης κλίμακας που φέρουν νοήματα στο χώρο. Αρχικά, διατυπώνονται οι γενικές αρχές που διέπουν τις κατασκευές. Στη συνέχεια, αναλύεται η συλλογιστική και η συνθετική διαδικασία που ακολουθήθηκε για κάθε ένα από τα παραδείγματα.

Με αφορμή μια έννοια, διερευνώνται ζητήματα δομής, ενώ παράλληλα παρουσιάζεται η αφορμή - καταγωγή που τροφοδότησε την κατασκευή. Παρατίθεται επίσης η πορεία δημιουργίας από το στάδιο της αρχικής ιδέας και την ψηφιακή μοντελοποίηση της εγκατάστασης έως την υλοποίησή της.

Τέλος, εξετάζεται η ένταξη σε χωρικό περικείμενο ανάλογα με τη σχετική προβληματική, θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το ζήτημα της παρέμβασης στο δημόσιο χώρο.